Smyčcové kvarteto Hanse Krásy


 ART & MANAGEMENT nabízí umělecká vystoupení smyčcového kvarteta Hanse Krásy.

Smyčcové kvarteto Hanse Krásy

Smyčcové kvarteto Hanse Krásy, fungující ve složení Šárka Petříková, Pavla Mazancová, Marie Dorazilová a Jan Forest, započalo svou činnost v září 2012 na Pražské konzervatoři pod vedením MgA. Tomáše Strašila. Zúčastnilo se charitativního večera Světlo porozumění, koncertu v rámci Noci kostelů, výchovných koncertů pod hlavičkou České filharmonie a dalších neméně významných koncertů. Svou účastí přispělo k úspěšnému provedení nové opery skladatele Pavla Trojana Pastýřská pohádka, která zazněla v rámci festivalu Pražské jaro 2013. Zkušenosti získal soubor také na stáži v německém hudebním centru Bayreuth. Spolupracuje s několika českými i zahraničními pedagogy, například s lektorkou Steinhardt School New York Stephanie Baer, v současné době také s členy Panochova kvarteta Jiřím Panochou a Jaroslavem Kulhanem. V létě 2013 vystoupilo kvarteto na mezinárodním festivalu v Srbské Kamenici a na festivalu Jarmily Novotné, vzápětí též na Mladém pódiu a festivalu Mladá Praha. V letošním roce se Krásovo kvarteto připravuje na mezinárodní soutěž.