Alois Všetečka, Houby, olej na desce, 68x48

Alois Všetečka, Houby, olej na desce, 68x48