Obrazy Ivany Kotýnkové

 
Na tomto místě si můžete objednat či zarezervovat obrazy malířky Ivany Kotýnkové z naší galerie, podle Vašeho výběru. Všechny obrazy jsou umělcem vlastnoručně signované originály. Cenu Vámi vybraného konkrétního díla Vám rádi sdělíme na vyžádání na tel.čísle +420 777 673 317, popř. prostřednictvím Vaší písemné poptávky zaslané emailem na info@artmanagement.cz . 
 
On this site you can order or book the paintings of Ivana Kotýnková from our gallery of your choice. All the paintings are artist hand-signed originals. The price of a specific work of art we will gladly provide you on request on telephone number +420 777 673 317, respectively through your e-mail request sent to info@artmanagement.cz .