Petr Chromčák - dirigent

 
 

Petr Chromčák vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně - obor dirigování orchestru a sboru u profesorů Jílka, Pinkase, Vronského, Mátla a Pančíka. Své umělecké vzdělání si dále rozšířil v letech 1989-1990 formou stipendia na Bachakademii ve Stuttgartu u profesora Rillinga.

Během své bohaté umělecké kariéry se dirigent Petr Chromčák podílel na řadě významných hudebních projektů a spolupracoval s mnoha známými orchestry v České republice i v zahraničí:

Symfonickým orchestrem Čs. rozhlasu Praha, PKF - Prague Philharmonia, Státní filharmonií Brno, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Karlovarským symfonickým orchestrem, Severočeskou filharmonií Teplice,  Moravskou filharmonií Olomouc, Jihočeskou komorní filharmonií Č. Budějovice, Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské lázně, Filharmonií B. Martinů Zlín,  Komorním orchestrem Leoše Janáčka Ostrava, Komorním orchestrem B. Martinů Brno, Českými komorními sólisty Brno, Státní filharmonií Hradec Králové, Komorní filharmonií Pardubice, Virtuosi di Praga, Philharmonisches Orchester Jena, Stuttgarter Kammerorchester, Bach Collegium Stuttgart, Ostravskými komorními sólisty Ostrava, Musici di Praga, Pražskými komorními sólisty, Pražským festivalovým orchestrem, Českými symfoniky Praha, Českou komorní filharmonií Praha, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Orchestrem Františkovy Lázně, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Filharmonia Kaliska Kalisz, Polskou Filharmonií Bałtycka Gdaňsk, Orkiestra Symfoniczna im.Karola Namyslowskiego Zamosc, Filharmonií Częstochowska im. Bronisława Hubermana, Virtuosi Pragenses Praha a dalšími.

 

Petr Chromčák se stal uměleckým vedoucím a dirigentem Brněnského akademického sboru, sbormistrem ostravského operního souboru Národního divadla moravskoslezského a Ostravského filharmonického sboru, dirigentem opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banské Bystrici, šéfdirigentem opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, hostoval ve Státní opeře v Praze, v Národním divadle v Brně, v DJKT Plzeň a ve Slezském divadle Opava. V r.1987 se úspěšně zúčastnil Bachakademie při festivalu Pražské jaro a dirigoval v přímém přenosu německé televize ARD vynikající soubor  Stuttgarter Kammer-orchester a Gächingen Kantorei Stuttgart. V letech 1997-1998  byl angažován na muzikál Phantom der Oper německého skladatele Hoffmanna.

V Hamburku dirigoval premiéru muzikálu Les Miserables, který napsal anglický skladatel John Du Prez. V roce 2001 doprovázel na 5. Flétnovém festivalu v Konzerthausu ve Vídni přední rakouské flétnisty. V roce 2003 byl pozván agenturou Landa 2 k nastudování projektu Rockquiem v Obecním domě v Praze. V dubnu řídil Orchestra Haydn di Bolzano e Trento a sbor Almagesto Vocale Milano. V červnu 2006 dirigovat zahajovací koncert festivalu Gdanskie Lato Muzyczne s Polskou Filharmonii Baltickou Gdaňsk.  V září 2007 dirigoval na festivalu Bezručova Opava 1. varhanní koncert Petra Ebena. V říjnu 2007 dirigoval na Multimedia Amber Road Festivalu v Kaliszi koncert s mezinárodním sólistickým obsazením z děl L. van Beethovena.

V listopadu 2007  byl pozván k nastudování chansonů Edith Piaf s Radkou Fišarovou a Filharmonii Hradec Králové. V letech 2009 a 2011 dirigoval zahajovací koncerty festivalu Gdanskie Lato Muzyczne s Polskou Filharmonii Baltickou Gdaňsk. V květnu 2010 provedl se sólisty, Českým filharmonickým sborem a Moravskou filharmonií Olomouc světovou premiéru Suppého "Velké instrumentální mše" na festivalu Dvořákova Olomouc. Tuto mši sám jako hudební badatel objevil ve Vídni a její notový part po muzikologické stránce zrestauroval. V roce 2012 dirigoval cyklus symfonických básní Má vlast s Janáčkovou filharmonií Ostrava u příležitosti státního svátku České republiky, v roce 2013 pak Slovanské tance Antonína Dvořáka taktéž u příležitosti státního svátku ČR a v roce 2014 pak Novosvětskou symfonii A. Dvořáka. V roce 2013 nastudoval baletní představení Louskáček Petra Iljiče Čajkovského s Filharmonii Częstochowskou im. Bronisława Hubermana v polské Czestochowe.

Od roku 1999 je pravidelným hostem Mezinárodního hudebního festivalu Carla Ditterse von Dittersdorf v ČR. Účastní se často rovněž festivalu Bezručova Opava s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Pravidelně diriguje Novoroční koncerty s Jihočeskou komorní filharmonií v Českých Budějovicích, v Německu a Rakousku. V roce 2015 dirigoval závěrečný koncert festivalu Smiřické svátky hudby, kde doprovázel významného houslového virtuosa Jaroslava Svěceného s Virtuosi Pragenses.  Petr Chromčák pravidelně spolupracuje s Českou televizi a nahrává pro Český rozhlas. Petra Chromčáka zvou často pořadatelé koncertů z Německa a Rakouska.

V roce 2013 byl za svůj přínos evropské kultuře Petr Chromčák oceněn "Evropskou cenou za uměleckou a kulturní činnost", kterou uděluje Evropská unie umění.

V roce 2015 byl za své zásluhy o propagaci hudby ve světě oceněn na Krymu Fondem podpory, rozvoje a propagace myšlenek míru „Cenou za mír“ Ruské federace.

 

Více informací na www.petrchromcak.com .