Vedení společnosti

 

Art director - Dr. Světlana Patáková Boučková, h.c.

        Narodila se v Praze, kde také od dětství studovala - je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze. Již od dětských let však projevovala výrazné umělecké sklony. Od svých pěti let se věnovala studiu hudební teorie a hry na klavír, účastnila se úspěšně klavírních soutěží, později studovala klasický sólový zpěv a základy dirigování a po celou tuto dobu také rozvíjela vlastní literární tvorbu, účastnila se kurzů a soutěží v oblasti literární a dramatické, to vše mj. studiem na LŠU v I. i II. stupni a návštěvou soukromých hodin u klavírních pedagogů jako např. Doc.Valentina Kameníková. Hovoří plynně anglicky, francouzsky a rusky. Svoji pracovní karíéru začínala v zahraničním obchodě, později pracovala v umělecké agentuře ARTES, ve vydavatelství a nakladatelství  NADAS, na Magistrátu hl. m. Prahy, byla odborným konzultantem Pražského kulturního střediska a rovněž dlouhá léta působí v advokacii, kde mj. hájila práva umělců, zejména v oblasti autorského práva a pracuje jako obhájkyně. Vedle toho se věnovala také školící činnosti z širších oblastí různé právní problematiky. Je dcerou významného českého dramatika, dramaturga, scénaristy a spisovatele Josefa Boučka, který se věnoval zejména kulturně historickým tématům a vytvořil mnoho divadelních her a televizních inscenací. V posledních několika letech pracovala jako jednatelka a výkonná ředitelka v různých uměleckých agenturách a věnovala se řídící i umělecké činnosti, zejména pak zastupování umělců a spolupráci s nimi, přípravě vlastních uměleckých projektů včetně mezinárodních, pořádání koncertů a  kulturních akcí, jejich dramaturgii atp. Umění se však věnuje také aktivně - v uplynulých letech ji bylo možné shlédnout v několika menších filmových rolích a také ji např. oscarový režisér Jiří Menzel obsadil do role operní pěvkyně v jeho posledním filmu Donšajni. V současné době se věnuje práci pro uměleckou agenturu  ART & MANAGEMENT jako art director h.c. a pracuje také jako ředitelka advokátní kanceláře.

E-mail:  bouckova@artmanagement.cz

 

Ing. Jaroslav Paták - ředitel a galerista

        Narodil se v Praze, kde absolvoval Vysokou školu ekonomické, fakultu Řízení. Jako student se věnoval hře na kytaru a na akordeon. Studoval dějiny výtvarného umění, zejména malířství a ve volném čase se věnoval olejomalbě.  Hovoří anglicky, rusky a německy. Kariéru začínal v zahraničním obchodu, odkud přešel do státní správy, kde se řadu let věnoval projektování a implementaci automatizovaných systémů řízení. Vystudoval MBA na Open University Business School. Pracuje také jako tutor a lektor managementu, marketingu a obchodních dovedností. Pracoval na různých vrcholových funkcích v několika českých a zahraničních společnostech jako technický ředitel, obchodní ředitel, ředitel produkce, a také jako generální ředitel. Byl spolumajitelem společnosti SECURITECH TRADING CZ s.r.o., kde se v letech 1994 až 2023 věnoval oborům satelitní a zabezpečovací techniky. Vedle toho se již několik let aktivně věnuje umělecké činnosti, spolupracuje s různými českými i zahraničními umělci a uměleckými agenturami, zabývá se produkční činností, technickou podporou a přípravou koncertů, uměleckých vystoupení, pořádáním výstav výtvarného umění a provozováním soukromé galerie. V současné době se věnuje především práci pro vlastní uměleckou agenturu ART & MANAGEMENT, kterou řídí, zabývá se rovněž uměleckým managementem, agentážní a produkční činností, podílí se také na přípravě a realizaci vlastních uměleckých projektů, působí jako galerista a zajišťuje pro své klienty odborné technické služby příjmu zahraničních TV programů z mnoha zemí Evropy, Asie a Afriky.

E-mail: patak@artmanagem  ent.cz

            info@artman a gement.cz

            tv@artmanagem ent.cz