Orest Dubay - akademický malíř

 
 
 
Akademický malíř Orest Dubay ml. se narodil 13. dubna 1954 v Bratislavě, kde studoval na Vysoké škole výtvarných umění obor restaurování u prof. Karla Veselého. Po ukončení studií se věnoval tvorbě autorských serigrafií a restaurování. Koncem 80. let se začal systematicky věnovat olejomalbě, kde dále rozvíjel prvky používané v grafice, neomezované původní technikou. S příchodem počítačové techniky ho zaujaly její nové možnosti. Zpočátku jsou to černobílé kompozice kombinované se sítotiskem. S přibývajícími možnostmi začal tvořit virtuální prostorové objekty, později v kombinaci s digitálně zpracovanými fotografiemi stromů, nebo vlastních olejomaleb. Nehledá složité filozofické vysvětlení své tvotby, vychází s intuitivních představ a chápání krásy v jednoduchosti a čistotě. Od konce studií měl přes třicet samostatných výstav doma i v zahraničí. Je členem Klubu výtvarných umělců a teoretiků a Společnosti volných výtvarných umělců, jejichž skupinových výstav se pravidelně účastní.
 
Používané techniky:
Olejomalba - olej na plátně, nebo na malířské lepence - plátno nalepené na lepence
Počítačová grafika - tisk laserové tiskárny na papíře, s min. 2 cm bílým okrajem. Grafiky jsou pod spodním okrajem tužkou podepsané a číslované. 
Náklad je většinou 20-30 výtisků.
Digitální tisk - možná je tisk na různé materiály papír, plátno ... / 1000 pix = 10 - 15 cm /
 
Akademický malíř Orest dubu ml. se narodil 13. dubna 1954 v Bratislavě, kde studoval na Vysoké škole výtvarných umění obor restaurování u prof. Karla Veselého. Po ukončení studií se věnuje tvorbě autorských serigrafií a restaurování. Koncem 80. začíná systematicky věnovat olejomalbě, kde rozvíjí prvky používané v grafice, neomezovaný původní technikou. S příchodem počítačové techniky ho zaujaly její nové možnosti. Zpočátku jsou to černobílé kompozice kombinované se sítotiskem. S přibývajícími možnostmi tvoří virtuální prostorové objekty, později v kombinaci s digitálně zpracovanými fotografiemi stromů, nebo vlastních olejomaleb. Nehledá složité filozofické vysvětlení své tvotby, vychází s intuitivních představ a chápání krásy v jednoduchosti a čistotě. Od konce studií měl přes třicet samostatných výstav doma iv zahraničí. Je členem Klubu výtvarných umělců a teoretiků a společnosti volných výtvarných umělců, jejichž skupinových výstav se pravidelně účastní.
techniky:
Olejomalba - olej na plátně, nebo na malířské lepence - plátno nalepené na lepence
Počítačová grafika - tisk laserové tiskárny na papíře, s min. 2 cm bílým okrajem. Grafiky jsou pod spodním okrajem tužkou podepsané a číslované. Náklad je většinou 20-30 výtisků.
Digitální tisk - možná je tisk na různé materiály papír, plátno ... / 1000 pix = 10 - 15 cm /