Jiří Pazour - mistr klavírní improvizace, hudební skladatel a pedagog

 

 

Jiří Pazour absolvoval v roce 1991 Konzervatoř v Praze, obory hra na klavír (prof. Vladimír Topinka) a skladba (prof. Vadim Petrov). Poté pokračoval ve studiu skladby na Akademii múzických umění u prof.Václava Riedlbaucha.

Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena převážně na klasický klavírní repertoár  a na klavírní improvizace na hudební motivy skladeb v oblasti vážné hudby, jazzu i pop music. Řadu let Jiří Pazour vystupuje společně s operetně – muzikálovými pěvci Pavlou Břínkovou a Janem Ježkem.

Mezi velmi úspěšné koncertní programy Jiřího Pazoura patří „Géniové světové hudby v klavírních proměnách“, „Slavné filmové melodie“, „Velikonoční a vánoční koncerty“. Klavírní improvizátor Jiří Pazour jedinečným a neopakovatelným způsobem představuje známá díla českých a světových skladatelů v nové hudební podobě. Jednotlivá čísla koncertu jsou propojena poutavým průvodním slovem Dr.Světlany Patákové Boučkové, která posluchače světem klavírní improvizace provádí. Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí.

Hudební improvizaci často při svých veřejných vystoupeních propojuje také s výtvarným  uměním v projektu Koncert tónů a barev s malířkou Olgou Volfovou. Vedle České republiky vystupoval také v Německu, Polsku, na Slovensku, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, na Maltě a v Západní Austrálii. Jiří Pazour připravil také speciální koncertní programy určené pro děti předškolního věku, školáky i studenty.

Činnost Jiřího Pazoura je možno shrnout do tří oblastí – koncertní, kompoziční a pedagogické. Jako skladatel ze věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány na zvukových nosičích a jsou na pravidelném repertoáru špičkových českých i zahraničních sólistů a souborů. Vznikla řada komorních skladeb na objednávku sólistů např. Petra Bernáška, Jany Bouškové, Jaroslava Svěceného, Ladislava Horáka, souborů In modo camerale, Ensemble Martinů, Brahms Trio Prague atd. V roce 2011 získal 1. cenu ve skladatelské soutěži Tribuna komorní písně Plzeň 2011 za písňový cyklus pro soprán a klavír na texty lidové poezie „Zatmělo se mně slunečko“.

Značnou měrou se též věnuje tvorbě pro děti. Vznikla řada dětských písní klasiků dětské poezie, např. na texty Jiřího Žáčka, Josefa Kainara, Jiřího Suchého, Robina Krále. Jeho písně pro děti jsou pravidelně vysílány v České televizi v pořadech Kouzelná školka a Muzicírování. Mají je na svém repertoáru ti nejžádanější herci, kteří se specializují na tvorbu pro děti, např. Jitka Molavcová, Magdalena Reifová, Petr Vacek atd.  S herci často a rád spolupracoval a činí tak dodnes na mnoha hudebně dramatických projektech.

Vedle toho se Jiří Pazour též věnuje tvorbě hudby scénické a užitkové zasahující do různých žánrů. Spolupracuje s významnými divadelními a rozhlasovými režiséry např. Tomášem Vondrovicem, Lídou Engelovou, Karlem Weinlichem, s vydavatelstvími SUPRAPHON MUSIC a.s., Portál, Tympanum, ARSCI, atd.

Od roku 1995 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři. Na této škole v současnosti vyučuje předmět Klavírní hra z listu a klavírní improvizace na klavírním oddělení.

Kompoziční činnost Jiřího Pazoura zasahuje do oblasti komorní i orchestrální. Věnuje se též komponování hudby scénické a užitkové. Jeho tvorba v artificiální oblasti je z největší části zastoupena programními skladbami, které však obvykle nemívají konkrétní mimohudební program, často vycházejí z osobních prožitků a autorova pohledu na svět. Jedná se většinou o lyrické obrazy - básně mající vlastní posluchačům často skrytý děj.

Vedle toho je zde řada skladeb odlehčeného charakteru, které jsou většinou určeny pro radost ze spontánního muzicírování pro posluchače i interprety. V kompozičním stylu Jiřího Pazoura můžeme pozorovat návaznost na tradičnější hudební směry XX. století.

Jiří Pazour zaznamenal také významný úspěch na mezinárodní úrovni jakožto hudební skladatel, a to v USA, když dne 4. ledna 2015 zazněla na koncertu pořádaném agenturou Chamber Soloist of Detroit ve First Presbyterian Church of Farmington v americké premiéře jeho skladba "Probuzení perel" zkomponovaná pro housle, lesní roh a klavír v interpretaci amerického tria - sólistky na lesní roh Rachel Childers, která působí v žesťové sekci Boston Symphony Orchestra, houslistky Adrienne Rönmark - sólistky z Detroit Symhony Orchestra a výjimečné pianistky Pauline Martin z Detroitu.

 

Více informací na www.jiripazour.cz .