Obrazy Františka Ringo Čecha

 
 
Na tomto místě si můžete objednat či zarezervovat obrazy malíře Františka Ringo Čecha z naší galerie, podle Vašeho vlastního výběru. Všechny obrazy jsou umělcem vlastnoručně signované originály - oleje na plátně. Cenu Vámi vybraného konkrétního díla Vám rádi sdělíme na vyžádání na tel.čísle +420 777 673 317, popř. prostřednictvím Vaší písemné poptávky zaslané emailem na info@artmanagement.cz . 
 
On this site you can order or book the paintings of Frantisek Ringo Cech from our gallery of your own choice. All the paintings are artist hand-signed originals. The price of a specific work of art we will gladly provide you on your request on telephone number +420 777 673 317, respectively through your e-mail request sent to info@artmanagement.cz.  
 
 

F.Ringo Čech - Zvířátka ji hledají, olej na plátně, bílý rám.