Zdeněk Šorf - malíř

 

Zdeněk Šorf (* 1965) se umělecky výrazně zapsal nejen na domácí kulturní scéně, ale také mnohem dál od domova, včetně Spojených států, kde strávil delší dobu a kam se vždy rád vracel. Z hlediska moderního vývoje umění,  jsou jeho obrazy nejčastěji klasifikovány jako Nové Figurace, styl , který hojně využívá grotesknost. V jeho obrazech je obsažena široká škála témat. Umělec často volí předměty z přírody - krajiny, kompaktní motivy přírodních jevů jako je ovoce, stromy, krajinu, skály a zvířata. Miluje velké formáty plátna, které jdou často nad rámec tradičních forem a zaměření směrem k architektuře. Často používá v obrazech písmena (Lettrism), a vychutnává estetiku surrealismu, jak lze vidět v jeho obrazech antropomorfních zvířat. Přesto, že dosahuje alegorických hodnot, někdy má až pohádkový charakter. Reaguje kriticky na etické problémy civilizace a snaží se zdůraznit humanizaci prostředí, ve kterém žijeme. Jeho díla vlastní řada významných osobností z celého světa – jmenujme např. amerického herce Petera Falka z Beverly Hills (Poručík Columbo), Serge Borensteina, Jiřího Stopku (Miele), Benke Aikella (Readers Digest), Maxe Skalu a mnoho dalších.

Aktuálně nejnovější obrazy Zdeňka Šorfa, které si můžete již nyní zakoupit:

 

Ostře sledované hrušky - olej na plátně, 70 x 50 cm

Tanec hrušky s pomeranči - olej na plátně, 70 x 50 cm

Sny o šťavnatém potěšení - olej na plátně, 70 x 50 cm

Planetární mlhovina - olej na plátně, 70 x 50 cm

Zářivý diamant - olej na plátně, 70 x 50 cm

 

 

Zdenek Sorf (*1965) has made his mark not only on the domestic cultural scene, but also farther from home, including in the United States, where he has spent a longer period of time and enjoys returning. In terms of modern art developments, his painting is most frequently categorised as New Figuration, a style that makes ample use of the grotesque. A broad range of themes are featured in his paintings. The artist often selects subjects from nature – landscapes, compact motifs of natural phenomena such as fruit, trees, landscapes, rocks and animals. He loves large canvas formats, going beyond traditional forms and aiming toward architecture. He often uses letters in his pictures (Lettrism), and savours the aesthetics of Surrealism, as can be seen in his paintings of anthropomorphic animals. Through these he achieves allegoric values, sometimes fairytale-like in nature. He responds critically to the ethical problems of civilisation and aims to emphasise the humanisation of the environment in which we live. His work is owned by a number of prominent personalities from around the world - say, for example, the American actor Peter Falk of Beverly Hills (Lieutenant Columbo), Serge Borenstein, George Stalk (Miele), Benke Aikella (Readers Digest), Max Skala and many others.

Obdržená ocenění / Prizes:

Vítěz výroční soutěže, Museum of Contemporary Art, Balboa Park, San Diego, USA
Medaile Franze Kafky medaile, Evropský cyklus"F. Kafka", Praha, Česká republika
Cena prezidenta Masaryka, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Česká republika.

Vzdělání a studijní pobyty /  Education, Studios, Artist Residencies

1975-1980 Studium umění u Prof. Františka Nedvěda
2000-2001 Ellison Dr., De Vorzon Gallery, Beverly Hils, CA, USA
2001-2002 Pico Blvd. Santa Monica, CA, USA
2002-2003 Baronielaan, Breda, Holland
2011         Willoughby, NSW, Australia, Sydney, NSW, Australia, Summer Hill, NSW, Australia.

 

ART & MANAGEMENT je jediným výhradním zástupcem tohoto umělce / is the exclusive representative of this artist.

Katalog s obrazy Zdeňka Šorfa je uveden níže / A catalog of paintings of Zdenek Sorf is shown below.

Důležité upozorněníV případě Vašeho vážného zájmu o některý z již dříve realizovaných uvedených obrazů, je umělec připraven na zakázku dle objednávky vytvořit  nové umělecké dílo ve Vámi požadovaném rozměru.

Important noticeIn case of your serious interest in any older paintings, the artist is ready under your order to create new work of art in your desired size.

 

Aktuální katalog obrazů ZdeňkaŠorfa / Current FineArt Gallery of Zdeněk Šorf