Mezinárodní projekty

 

"FRANZ VON SUPPÉ - VELKÁ INSTRUMENTÁLNÍ MŠE"

 

 

 

"POCTA SLAVNÝM ČECHŮM"

    Umělecká agentura ART & MANAGEMENT připravila ve spolupráci s významnými českými umělci, režiséry a dramaturgy, pod záštitou Ministerstva kultury a Ministerstva zahraničních věcí ČR, Českých center, České obce Sokolské, Masarykova demokratického hnutí - mezinárodní hudební projekt s názvem "Pocta slavným Čechům", ve kterém chce představit českému publiku, ale i českým krajanům žijícím v zahraničí, stejně tak jako i zahraničním obdivovatelům české kultury hudební odkaz velikánů české hudby, kteří proslavili naši vlast po celém světě. Pocta slavným Čechům byla také zařazena mezi projekty oficiálně podporované Ministerstvem kultury v rámci Roku české hudby 2014.

 

    Tento koncert je hrdou vzpomínkou na slavné české umělce a vlastence, kteří svým působením a svou prací jako naši nejlepší  hudební skladatelé a pilíře české hudby - Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a Josef Suk, v dalších koncertech představíme také Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Gustava Mahlera a další české skladatele, ale také mezinárodně uznávaný diplomat Jan Masaryk a světově uznávaná operní pěvkyně, nejúspěšnější žákyně Emmy Destinnové a později také sólistka Metropolitní opery v New Yorku, z nichž poslední dva uvedení - Jan Masaryk a krásná a tajemná umělkyně, jejíž identita a životní příběh bude představen až na koncertu jako překvapení, kteří - ač byli profesně vzdáleni, spojili své síly i na hudebním poli, prokázali své vlastenectví, proslavili se ve světě a svými mimořádnými úspěchy získali úctu a uznání pro svou vlast v cizině.

    V programu uslyšíme také známé Lidické písně, které vznikly uměleckou spoluprací Jana Masaryka,  který -  ač  výborný  politik -  byl současně i nadaným pianistou s již výše zmiňovanou - slavnou českou operní pěvkyní. Jejich umělecká spolupráce byla zachycena na dobové nahrávce – gramofonovém albu „České písně a árie“ s podnázvem – „Lidické písně“. Tato historická deska vznikla v roce 1942 a název Lidické písně jí byl věnován v upomínku na nacisty vyhlazenou obec Lidice.

    Koncert je pojat jako tématický a hudební díla jsou doprovázena citlivým a zajímavým průvodním slovem našich dvou moderátorů, kteří posluchačům poutavě osvětlují zajímavé historické souvislosti a přinášejí velmi nevšední a málo známá fakta. 

    Samotný koncert je připraven ve dvou variantách – s houslemi nebo s klarinetem, jako komorní koncert s klavírním doprovodem, určený pro menší koncertní sály, a dále jako koncert s orchestrálním doprovodem, určený pro koncertní sály větší. Na koncertu zazní árie a písně známých českých skladatelů. Všichni pěvci budou zpívat vybrané skladby sólově, nebo jako společné duety. Zazní instrumentální skladby českých autorů pro sólové housle či klarinet s doprovodem klavíru anebo pro housle či klarinet, klavír a sólový zpěv.  

 

     Úvodní premiérový koncert jsme jako pořadatelé uskutečnili 2. prosince 2013 v Praze v sále Bohuslava Martinů, v Lichtenštejnském paláci v Praze a byl velmi úspěšný. Nadšeně aplaudující publikum si na závěr koncertu vyžádalo ještě přídavek - píseň „Aby nás Pán Bůh miloval“. Tohoto koncertu se zúčastnila celá řada  významných hostů z veřejného i kulturního života, v čele s  vicepremiérem vlády v demisi a ministrem zahraničí PhDr. Jana Kohoutem, zástupci České obce Sokolské, Masarykova demokratického hnutí, umělci jako hudební skladatel a dirigent Josef Vejvoda, Felix Slováček a mnoho dalších. Ze strany návštěvníků koncertu jsme se setkali výhradně s pozitivním hodnocením koncertu a s konstatováním, že podobný formát - tematicky pojatý koncert s průvodním slovem v nabídce kulturních pořadů chyběl. Byl oceňován jak umělecký, tak i zejména jeho historický a vlastenecký rozměr. 

   

     Další úspěšně realizované koncerty Pocta slavným Čechům proběhly v roce 2014:

 

19.5.2014 - Měšťanská Beseda v Plzni

28.5.2014 - Divadlo F.X.Šaldy v Liberci

 

13.6.2014 - Památník v Lidicích

 

 

Do projektu Pocta slavným Čechům se v průběhu  let 2013 až 2014 zapojili tito umělci:    

  

Lenka Pavlovič - soprán, Vladimír Doležal - tenor, Dana Šťastná - mezzosoprán

Jan Fišer - housle, Barbora Perná - soprán

 Miroslav Ambroš - housle, Zuzana Ambrošová - klavír

Jaroslav Svěcený - housle

Milan Řeřicha - klarinet

Václav Mácha - klavír

 

Koncertem provází Dr.Světlana Patáková Boučková.

 

Pro koncert jsou připraveny alternace vystupujících umělců.