Alena Teicherová - malířka

 
 

Narodila se v roce 1964 v Povážské Bystrici. Žije a tvoří v Dubnici nad Váhom.

Vystudovala SPgŠ – nadstavbové studium s výtvarnou specializací v Turčianských Teplicích, Pedagogickou fakultu UMB v Banské Bystrici a Ikonopiseckou školu v Michalovcích.

Věnuje sa akvarelu, olejomalbě, kresbě, ilustraci, ikonopisectví, malbě na sklo, malbě na hedvábí.

Je zakladatelkou a vedoucí Klubu výtvarníků Arte relax při ateliéru AlaArt v Dubnici nad Váhom, kde vede také kurzy pro začínající výtvarníky.

V roku 2001 sa stala členkou Spolku ikonopisců sv. Cyrila a Metoda Slovenska v Košicích.

Ilustrovala básnickou sbírku pro děti „Pošeptala vločka něhu do obláčku“, jejímž autorem je renomovaný slovenský básník Teodor Križka, knihu povídek spisovatele Pavla Fleischhackera „Vojna jako řemen" a novelu „Střetnutí před zvoněním“, knihu pověstí a povídek PaedDr. Gejza Sádeckého CSc. „Barborka z Rajeckého hradu“, básnickou sbírku Anastázie Zboranovej „Vysypané z kapsy“ a knihu divadelních her Dáši Illyovej „ Pomůžeme si navzájem“.

 

Samostatné výstavy

2003

 • vernisáž IKON DK Ilava,

 • Rajecké Teplice,

 • Trenčianské Teplice,

 • Povážská Bystrica ORL

2004  Nové Město nad Váhom – Galéria Petra Matějky
2005  Městská galérie Trenčín
2006  Vlastivědné muzeum- kostel Jasenica
2007  Župný dům Trenčín

2008

 • DK Ilava,

 • Výstavní síň DK v Dubnici nad Váhom

2009  Muzeum Trenčín

2010

 • Lázeňská dvorana v Trenčianských Teplicích,

 • Kino Mier Povážská Bystrica

2011  MsDK Dubnica nad Váhom,

2013

 • Česká republika – Hroznova Lhota,

 • DK Ilava,

 • Lázně Nimnica

 • Národní divadlo v městě Gyór – Maďarsko

2014

 • MsDK Dubnica nad Váhom,

 • výstavní prostory TSK Trenčín,

 • MG ART Galérie Považská Bystrica

2015  Rajecké Teplice – výstavní síň na MsÚ
2016  Uherské Hradiště – Galerie Hrocha

2017

 • Muzeum v Nemšové,

 • kino Mier- Povážská Bystrica

2018

 • Galéria Vážka – Trenčín,

 • Lázně Nimnica

2019  Výstavní prostory kina Mier v Považské Bystrici

 

Kolektívní výstavy

 • Dubnický výtvarný salón (2001),

 • Výstava Spolku ikonopisců, QUO VADIS, Bratislava (2001),

 • Výtvarné spektrum, Trenčín, hrad (2002),

 • Výtvarný salón, Trenčín, Synagóga (2002),

 • Výstava Spolku ikonopisců, Poprad, Muzeum (2002),

 • Výstava Spolku ikonopisců, Galanta, Muzeum (2003),

 • Výstava Spolku ikonopisců, Vranov nad Teplou, Muzeum (2003),

 • Výstava Spolku ikonopisců, Spišská nová Ves, Muzeum (2003),

 • Výstava Spolku ikonopisců, Michalovce (2003),

 • Výstava Spolku ikonopisců, Rožňava (2003)

 • Výstava Spolku ikonopisců, Kežmarok (2004),

 • Výstava „Výběr z prací“ ORL Pov. Bystrica (2004),

 • Výstava Spolku ikonopisců, v rakouském Mariazelli na pouti národů (2004),

 • Výstava „Výběr z prací“ DK Ilava (2004),

 • Výstava Klubu výtvarníků Ilava, Ilava (2004),

 • Výstava Klubu výtvarníků Ilava, Trenčianské Teplice (2004),

 • Výstava Klubu výtvarníků Ilava, v Dubnici nad Váhom (2005),

 • Výtvarné spektrum, Trenčín (2005),

 • Výstava Spolku ikonopisců, USA, Washington (2005),

 • Výtvarné spektrum, Trenčín (2007),

 • Ilavský výtvarný salón - chata Cementář v Belušských Slatinách (2007),

 • Mikolowskie Impresie, Poľsko (2008),

 • Ora et ars Trenčín (2008),

 • Mikolowskie Impresie, Poľsko (2009, 2010, 2011)

 • Uherské Hradiště (2010),

 • Ora et ars Skalka (2012, 2019)

 • Domov pěveckého sboru Slovenských učitelů v Trenčianských Teplicích (2018),

 • Galerie KOCKA v Trenčianských Teplicích (2019)

 

Malířská sympózia

 • Mezinárodní sympózium v Polsku – Mikolowské impresie  (2008, 2009, 2011, 2014)

 • Mezinárodní sympózium v České republice – Hradišťský plenér (2010),

 • Mezinárodní sympózium na Slovensku – Ora et ars Skalka (2008, 2012, 2019)

 • Sympózium v Beckově jako pocta Mednyánszkému (2019)

 • Výtvarné sympózium v Trenčianských Teplicích jako pocta Jánovi Šandorovi (2019)

 

Ocenění

 • Cena Trenčínského samosprávneho kraje za rozvoj kultury a výtvarného umění regionu „Můzy nás spojují“

 • Cena Štefana Pelikána, prezidenta Klubu přátel Francie a Slovenska „Umění v srdci“