Míša Velíšková Macková

 

Své první malířké krůčky zaznamenala již ve svém dětství, kdy byla vedena příkladem a školením své tety prof. Mileny Velíškové a jejího přítele, známého českého malíře, ilustrátora a grafika Cyrila Boudy. Později navštěvovala Lidovou školu umění. Na konci 50. let byl její zájem o studium na UMPRUM zhacen politickými hledisky přijetí, a proto pokračovala ve studiu malby olejem a kresby pastelem samostatně. Malířka Míša Velíšková Macková je členkou sdružení BENEART. Absolvuje letní plenérové školy pořádané Národní Galerii, pod vedením prof. Milana Periče. Účastní se pravidelně nejrůznějších akcí a svá díla představuje veřejnosti na mnoha výstavách. Aktuálně lze její obrazy spatřit na společné výstavě s malířkou Radu Tesaro v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí.