Petr Hampl

Petr Hampl v Xochicalco Guerrero v Mexiku
 
 
 
Akademický malíř a restaurátor Petr Hampl se narodil v Pacově. Již jako školák měl sklony ke kresbě a malování. 
 
Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde záhy absolvoval i Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Vedle užité malby tíhl rovněž k oboru restaurátorství a tento obor vystudoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Stopy jeho práce lze nalézt až v Antverpách nebo v dalekém Mexiku. Pracoval na restaurování fresek v Sázavském klášteře, restauroval Zrcadlovou síň Klementina, katedrálu Sv. Víta v Praze, Burla Theater v Antverpách, budovu Parlamentu ČR, malby v pražském Ungeltu atp. 
 
Na počest našim letcům z II. světové války namaloval rozměrný ilusivní triptych, který je umístěn ve Vojenském muzeu a jehož zmenšenou kopi dostal při své návštěvě ČR americký prezident Bill Clinton. 
 
V rámci oslav 600 let Jana Nepomuckého předal papežskému nunciovi obraz tohoto světce pro papeže Jana Pavla II. 
 
Olejomalbu Petra Hampla s letouny z II. světové války na kterých létal George Bush st. si odvezl při návštěvě ČR v roce 2007 také americký prezident Georg Bush ml. 
 
V průběhu let vystavoval svá díla na mnoha místech po celé zemi, aktuálně je možno navštívit jeho výstavy v Zámecké kapli Sv. Vojtěcha v Pacově nebo na Zámečku ve Vyklanticích.