Ivana Kotýnková - malířka 

Malířka se narodila v Českých Budějovicích. Po absolvování studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pokračovala ve studiu u prof. Jiřího Beránka v Sochařském a keramickém ateliéru a ve studiu figurální kresby u prof. Borise Jirků na vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze.

Od roku 1995 působí jako nezávislá malířka – výtvarnice a je členkou profesionálního sdružení výtvarných umělců – Unie výtvarných umělců České republiky.

Jméno Ivany Kotýnkové bylo zařazeno do významné životopisné encyklopedie předních osobností České republiky, vydávané ve Švýcarsku pod názvem: „Who is Who?“. Její díla jsou zastoupena ve významných galeriích, muzeích a společnostech. Za 25 let profesionální tvorby zrealizovala více než 80 samostatných a řadu společných výstav doma i v zahraničí (zejména v Japonsku, USA, Francii a Dánsku).

Malířka se věnuje kresbě a malbě olejovými barvami. Při výběru námětů se často vrací do svého rodného kraje - Jižních Čech, do vzpomínek na jiná zajímavá místa, ale i do vzpomínek na setkání s milými lidmi. Obrazy krajin jsou určitou výpovědí o jejím vlastním pocitu o místě, či o okamžiku v něm, hlavně o radosti a někdy o melancholii. U zátiší jsou převládajícím motivem kytice, které si nosí z procházek. I zde se snaží vyjádřit především pocit dobré nálady a pohody. Ztvárněnými figurami akcentuje určité životní postoje lidí v různých životních situacích, v přírodě či v rodině.

Malířka obdivuje krásné barvy, zejména všechny odstíny žluté. Je věčnou životní optimistkou a pro svůj pozitivní přístup čerpá inspiraci v přírodě, krásné hudbě a v kontaktech s ušlechtilými, milými a laskavými lidmi. 

Práce na díle samotném ji těší a obohacuje. Výsledným přáním je předat druhým potěšení z krásy, radost, ale především přenést své vnitřní pocity a vše pozitivní, co do obrazů vkládá.