Instrumentální projekty

 

             

 Jiří Pazour - "GÉNIOVÉ SVĚTOVÉ HUDBY V KLAVÍRNÍCH PROMĚNÁCH"

 

Hudební skladatel a performer – klavírní improvizátor Jiří Pazour přichází s koncertním programem, ve kterém jedinečným a neopakovatelným způsobem představí známá díla českých a světových skladatelů v nové hudební podobě. Na koncertu, který sám provází vtipným a milým průvodním slovem hraje např. Smetanovu Vltavu v různých hudebních stylech, nebo svým osobitým způsobem proměňuje hudební téma klavírního koncertu b moll P.I.Čajkovského. Zazní také originální klavíristovy variace a improvizace na skladby L. van Beethovena, A.Dvořáka, G.Gershwina a dalších hudebních tvůrců. Posluchači mohou navíc sami porovnat, jak by tyto skladby mohly znít, kdyby je na daný hudební motiv zkomponoval například génius klasicismu W.A.Mozart anebo třeba americký velikán hudby 20. století, nejen slavný dirigent, ale také brilantní skladatel L.Bernstein. Diváci zažijí nejen nevšední večer s prvotřídní klavírní hrou, ale především vystoupení plné živelných a strhujících inspirací nabitých improvizací a hudebních proměn. Ve druhé části programu si posluchači mohou sami volit hudební témata. Pro návštěvníky je vzrušující sledovat, jakým způsobem se proměňují známé melodie v proudu času napříč hudebními styly, a jak se přímo na místě rodí originální a neopakovatelné kompozice na hudební motivy, dle momentálního přání publika.

 

             

 

 Jiří Pazour - "KONCERT TÓNŮ A BAREV"

 

Koncert tónů a barev je netradiční pořad, v němž dochází k prolnutí dvou uměleckých světů: hudby a výtvarného umění. Klavírista, hudební performer a skladatel Jiří Pazour a malířka Olga Volfová ve vzájemné symbióze společně ve stejném okamžiku na pódiu tvoří v průběhu večera navzájem inspirované umělecké kreace, každý ve svém oboru, tedy hudební a obrazové imprese. Obrazy jsou inspirovány až na pódiu právě vznikající hudbou, kterou slyší jak malířka, tak posluchači a naopak. Pořad je z velké části založen na improvizaci obou umělců a na tom, jak se vzájemně v danou chvíli ovlivní momentálním uměleckým nápadem. Malířka v reálném čase, v němž zní hudba, tvoří výtvarné dílo a klavírista na vznikající obraz improvizuje. Vznikají tak originální díla přímo ovlivněná momentálním naladěním obou umělců, výběrem témat pro společnou tvorbu, atmosférou v sále atd. Ve druhé části večera dochází také na zpracování témat, která zadává samo publikum. Diváci tak mají možnost poznat hudební i výtvarnou improvizaci a na vlastní oči mohou krok po kroku sledovat tvorbu obrazu na malířském plátně a pozorovat, jak hudební skladby ovlivňují vznikající obraz a naopak. Každý večer je zcela ojedinělý a neopakovatelný, pokaždé vzniká nová hudba i nové výtvarné dílo. Tato díla však mají společný podtext – inspiraci uměleckým protějškem. Oba umělci v průběhu večera komunikují nejen mezi sebou, ale zároveň se obracejí k publiku se zajímavým a nevšedním průvodním slovem, kterým umocňují celkový umělecký dojem.

 Oba pořady jsou vhodné do divadelních sálů a kulturních zařízení, kde je k dispozici koncertní křídlo.

 

 

HOUSLOVÉ KONCERTY A RECITÁLY M. AMBROŠE

  • Pocta Mistru Josefu Sukovi (Suk, Dvořák, Kocián, Korngold, Paganini, Saraste, Bodorová)
  • České romantické skladby (Dvořák, Kocián, Suk, Smetana, Bodorová, Martinů, Janáček)
  • Balady a Cappricia (Bach, Paganini, Bodorová, Ysaÿe)
  • Populární klasické skladby (Bach, Gounod, Dvořák, Suk, Massenet, Paganini)
  • Virtuózní skladby světových autorů (Dvořák, Paganini, Kreisler, Ravel, Bodorová, Saraste)
  • Ave Maria – vánoční program (Handel, Bach, Mozart, Gounod)
  • Recitál pro housle a klavír I. (Bach, Brahms, Ysaÿe, Smetana, Paganini, Ravel)
  • Recitál pro housle a klavír II. (Handel, Martinů, Bazzini, Korngold, Bodorová, Massenet).

Klavírní doprovod - Zuzana Ambrošová.