Naše poslání

  1. Základním posláním agentury ART & MANAGEMENT je všestranná podpora umění a vytváření vlastních uměleckých projektů. Našim klientům připravíme k různým příležitostem vystoupení námi zastupovaných a dalších spolupracujících umělců "na míru".

 

  1. Agentura ART & MANAGEMENT spolupracuje s českými i zahraničními umělci z různých uměleckých oborů, poskytuje jim kvalitní servis a podporuje jejich umělecké uplatnění a růst. Pro umělce vytváříme za velmi výhodných podmínek moderní webové stránky "šité na míru" tak, aby odrážely jejich osobnost, hloubku jejich díla a reprezentovaly umělce.
   
 
  1. Agentura ART & MANAGEMENT nabízí a zprostředkovává prodej kvalitních uměleckých děl vytvořených našimi i zahraničními výtvarníky - malíři, sochaři a zástupci dalších uměleckých profesí.
   
 
  1. Agentura ART & MANAGEMENT se zabývá vyhledáváním příležitostí a uměleckého uplatnění zastupovaných umělců v České republice a v zahraničí.

  

  1. ART & MANAGEMENT zajišťuje odborná školení z oblasti problematiky GDPR, občanského zákoníku, pracovního a korporátního práva, managementu, marketingu a obchodních dovedností. 

   

  1. Pro naše klienty zajišťujeme širokou nabídku atraktivních TV stanic z řady evropských zemí, Afriky a Asie, a to zejména díky možnosti příjmu IPTV vysílání přes internet anebo prostřednictvím satelitní antény.