Petr Jáchym - malíř a designér

 

Petr Jáchym pochází z lékařské rodiny. Jeho mladá léta byla pro jeho neklidnou mysl poznamenána komplikovaným časem a neustálým hledáním své vlastní cesty. I přes svou nevybouřenost mládí dokázal úspěšně odmaturovat na Ekonomicko-sklářské škole ve Světlé nad Sázavou a dokončit jazykovou nástavbu na Italsko-českém gymnáziu v Praze -Hloubětíně. Krátce pobýval v Itálii a na Krétě.

Prvními pracovními příležitostmi se snažil začlenit do kariérního zaměstnání, avšak jeho odlišný pohled na svět ho vedl přes práci obchodníka v exportním oddělení, delegáta cestovní kanceláře na Krétě, krátkodobé kancelářské pozice, práci manažera v restauraci a v nočním klubu až se, již obohacen rozmanitými životními zkušenostmi a poznáním, dostal k výtvarné umělecké činnosti, v níž hledal a našel vnitřní klid a životní uplatnění, což se promítlo i do jeho nového výtvarného stylu a nové techniky i uměleckého vyjádření, kterým se vyhranil. To završilo etapu jeho bouřlivého života, kdy v umění spolu s rozjímáním našel nový životní styl, kterým přemáhá trvalý vnitřní boj se sebou samým a vzdor vůči autoritám, který je tak typický pro mnohé umělce. 

Petr Jáchym vytváří zejména abstraktní obrazy. Jeho díla vznikají intuitivně na základě vnitřních pocitů a přítomné energie. Zvláštností je, že své obrazy vytváří bez tradičních výtvarných pomůcek, jakými jsou štětce, palety apod. Pro vytváření svých děl využívá jen práce svých rukou, ponořených do nejrůznějších materiálů, jako metalický akryl, temperu, email. Obrazy vytváří na plátno, desky, lamino atp.

Jeho specifická technika tvorby obrazů se odborně nazývá PsyArt – neboli obrazy vycházející z duše. Jde o volnou techniku, kdy autor nechává působit vlastní pocity a emoce, které vystupují z jeho nitra, a které následně zhmotňuje ve svých obrazech.  Jeho obrazy vyžadují aktivní nadsmyslovou účast pozorovatele. Technika jeho umělecké tvorby je inspirována  také psychologií a alchymií. Mezi neméně významné obory výtvarné činnosti Petra Jáchyma patří práce uměleckého designera. Spolupracuje s renomovanými firmami STYX-UNDERWEAR a TYLEX  a vytváří pro ně návrhy šablon látek, personalizuje textil a obuv. Navrhuje a vytváří design vč. dekorů exteriérů bytových i komerčních prostor, např. interiérů fitness center, hudebních klubů a restaurací (Retro music hall Prague, pohybové studio Fanatic aj.). Realizuje speciální dekory pro polepy automobilů a motorek, na kterých vytváří, stejně jako na jeho uměleckých vázách, týž dekor, který najdete i na jeho obrazech, a také další užitá díla. Pracuje jak na zakázku, stejně tak, jako se zaměřuje i na vlastní volnou tvorbu.

Přečtěte si podrobný životopis Petra Jáchyma zde.