Byli jsme na návštěvě u akademického malíře a restaurátora Petra Hampla v Pacově

14.08.2018 14:13

Jsme velmi potěšeni, že jsme mohli navštívit akademického malíře a restaurátora Petra Hampla v jeho ateliéru v Pacově a mohli tak zahájit naši uměleckou spolupráci.

Akademický malíř a restaurátor Petr Hampl se narodil v Pacově. Již jako školák měl sklony ke kresbě a malování. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde záhy absolvoval i Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Vedle užité malby tíhl rovněž k oboru restaurátorství a tento obor vystudoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Stopy jeho práce lze nalézt až v Antverpách nebo v dalekém Mexiku. Pracoval na restaurování fresek v Sázavském klášteře, restauroval Zrcadlovou síň Klementina, katedrálu Sv. Víta v Praze, Burla Theater v Antverpách, budovu Parlamentu ČR, malby v pražském Ungeltu atp. Na počest našim letcům z II. světové války namaloval rozměrný ilusivní triptych, který je umístěn ve Vojenském muzeu a jehož zmenšenou kopi dostal při své návštěvě ČR americký prezident Bill Clinton. V rámci oslav 600 let Jana Nepomuckého předal papežskému nunciovi obraz tohoto světce pro papeže Jana Pavla II. Olejomalbu od Petra Hampla s letouny z II. světové války na kterých létal George Bush st., si odvezl při návštěvě ČR v roce 2007 také americký prezident Georg Bush ml. V průběhu let vystavoval svá díla na mnoha místech po celé zemi, aktuálně je možno navštívit jeho výstavy v Zámecké kapli Sv. Vojtěcha v Pacově nebo na Zámečku ve Vyklanticích.

Akademický malíř a restaurátor Petr Hampl v jeho ateliéru v Pacově

Petr Hampl a Dr.Světlana Patáková Boučková před nově rekonstruovaným objektem Zámečku ve Vyklanticích

Expozice obrazů Petra Hampla v Zámečku ve Vyklanticích

Před Zámeckou kaplí Sv. Václava v Pacově, kde probíhá výstava pacovských výtvarných umělců 

Petr Hampl před svými díly v Zámecké kapli Sv. Václava v Pacově

Expozice výtvarných děl v Zámecké kapli Sv. Václava v Pacově

Před památníkem básníka Antonína Sovy v Lukavci, na jehož restaurování se Petr Hampl podílel