Jiří Pazour zaznamenal mimořádný úspěch na svém koncertním vystoupení v Kanadě

24.05.2016 20:47

Mimořádný úspěch zaznamenal Jiří Pazour na svém koncertním vystoupení, které se uskutečnilo na prestižním  světovém hudebním festivalu-konferenci Mezinárodní společnosti pro improvizovanou hudbu (ISIM) 12. až 15. května 2016 v Kanadě ve městech Toronto a Waterloo. V téměř hodinovém programu představil Jiří Pazour vlastní klavírní fantazie na hudební motivy Novosvětské symfonie č. 9 od Antonína Dvořáka a Symfonie č. 25 W.A.Mozarta, ale také na hudební motiv Maurice Jarre "Lara´s Theme" ze slavného filmu Doktor Živago, a  klavírní improvizaci na motiv nezapomenutelného hitu “America” z muzikálu West Side Story  Leonarda Bernsteina. V další části svého koncertu přednesl Jiří Pazour klavírní improvizace, fantazie a imprese na české a moravské lidové písně, tj. na hudební motivy mezinárodnímu publiku zcela neznámé. Vše, co Jiří Pazour náročnému publiku, složenému ze světových profesionálů z různých hudebních oborů, se setkalo s velkým úspěchem a uznáním i s obrovským potleskem. 

Společná fotografie Jiřího Pazoura s vedením ISIM  - vlevo prezident společnosti Ed Sarath, vpravo Richard Robeson - výkonný ředitel

 

Na festivalu si měl Jiří Pazour možnost vyzkoušel také uměleckou spolupráci s umělci z různých částí světa. Velmi zajímavou pro něho byla společná improvizace s americkou básnířkou Tanyou Bezreh z Bostonu, která na jeho klavírní improvizace na místě vytvářela improvizované písně i s texty. Další zajímavou zkušeností byla společná improvizace s italským saxofonistou Christianem Ferlaino žijícím v Edinburghu, nebo s kanadskou basklarinetistkou Kathryn Ladano, která vyučuje hudební improvizaci na WILFRID LAURIER UNIVERSITY ve Waterloo. Mimořádným uměleckým zážitkem pak byla pro Jiřího Pazoura společná imrovizace s Jeong Eun (Ann) Park - Rose z Jižní Koreje na dvou klavírech. Tato umělkyně stejně jako Jiří Pazour improvizuje v různých hudebních stylech, a toto společné vystoupení je skvělým příslibem pro jejich možnou uměleckou spolupráci.

Vlevo Tanya Bezreh, uprostřed Jiří Pazour, vpravo Jeong Eun (Ann) Park - Rose

Neformální setkání Jiřího Pazoura s klavíristkou Pauline Martin na její chatě u jezera v Southamptonu. Pauline Martin působí v Detroit Symphony Orchestra a je také vedoucím komorního tria Chamber Solois of Detroit.