Navšívili jsme koncert na zámku Sychrov - Pocta Mistru Josefu Sukovi

15.09.2013 17:38

    Příjemný sobotní zářijový podvečer, takový byl náš příjezd do Státního zámku Sychrov, který nás přivítal svým krásně upraveným nádvořím. Majitelem Sychrova a svijanského panství byl dlouhá léta rod Rohanů, jejichž původní kolébkou byla Bretaň. Rohané se řadili mezi deset nejvlivnějších šlechtických rodů ve Francii. Rod tvořilo několik linií, jejichž příslušníci zaujímali významné úřady - vojenské, politické i církevní. Po Velké francouzské buržoazní revoluci opustili Francii a usadili se v rakouské monarchii. Na rozdíl od jiných šlechtických uprchlíků, kteří se vraceli zpět do Francie (v době Napoleona I. a hlavně v období reakce - tj. za Ludvíka XVII. a Karla X.), zůstali Rohanové v Čechách. Hlavním sídlem rodu byl právě Sychrov. Po skončení druhé světové války se stal zámek státním majetkem. Od počátku devadesátých let probíhá rozsáhlá rekonstrukce a restaurování exteriérů, interiérů i zámeckého parku, jejímž cílem je co nejvíce přiblížit zámek Sychrov do doby jeho největšího rozkvětu, tj. ke stavu z druhé poloviny 19. století. Tolik pár slov z historie a nyní již ke koncertu, na který nás pozval jeden z posledních soukromých žáků slavného houslisty mistra Josefa Suka - pan Miroslav Ambroš.

    Samotný koncert se konal v nádherně zrekonstruovaném divadelním a koncertním zámeckém sále a nesl v názvu "Pocta Mistru Josefu Sukovi". Před samotným zahájením koncertu byli v sále slavnostně přivítáni vzácní hosté - vdova po Mistru Josefu Sukovi - paní Marie Suková a  náměstkyně hejtmana a radní pro kulturu Libereckého kraje - paní PhDr. Hana Majerová. V programu, vystoupily vedle houslisty - virtuosa Miroslava Ambroše také doprovodná klavíristka paní Zuzana Ambrošová, a sopranistka paní Zdena Kloubová - Puklická. Na koncertu postupně zazněly skladby od J.Suka - Radúz a Mahulena, Romance, Písně milostné od A.Dvořáka, Dvořákův Mazurek e mol. op. 49, Liemannova Ave Maria a další hudební díla.