Navštívíli jsme Festival Jarmily Novotné na zámku v Litni

08.09.2013 20:55

    Se zájmem jsme se vypravili navštívit zámek Liteň, ve kterém ve dnech 6.9. – 8.9.2013 probíhal 2.ročník Festivalu Jarmily Novotné – operní pěvkyně, která působila po mnoho let jako sólistka Metropolitní opery v New Yorku, a která se jako umělkyně a česká vlastenka proslavila po celém světě. Tento ročník byl zaměřen mimo jiné na Jarmilu Novotnou a její filmovou kariéru. Vzhledem k námi aktuálně připravovanému hudebnímu projektu „Pocta slavným Čechům“, který čerpá  také z odkazu Jarmily Novotné a její umělecké spolupráce s Janem Masarykem, který byl politikem, ale rovněž i jejím přítelem a skvělým panistou, jsme návštěvu tohoto festivalu proto považovali za samozřejmost.

    Páteční podvečer byl věnován neformálnímu setkání organizátorů festivalu - manželů Leidlových a rodiny Daubků zastoupených panem Georgem Daubkem – synem Jarmily Novotné a Tatianou Daubek – její vnučkou, s občany Litně a hosty na zámku Liteň. Měli jsme možnost shlédnout projekci studentského dokumentárního snímku, který zachycoval samotný zrod festivalu a pohovořit krátce s organizátory. Pověstnou „třešničkou na dortu“ pak bylo slavnostní symbolické spuštění nově instalovaných hodin na zámecké věži.

    Sobota nás přivítala krásným slunečným počasím. O to víc jsme si mohli vychutnat polední koncert v nově zrekonstruovaném sálu Čechovny, který přenášel naživo Český rozhlas 3 – stanice Vltava. V konceru zazněla také světová premiéra instrumentace cyklu Nový špalíček, který Bohuslav Martinů zkomponoval pro Jarmilu Novotnou. Výborná interpretace v podání mezzosopranistky Lucie Hischerové za doprovodu tělesa Harmonia Mozartiana Pragensis, patřila k vrcholům tohoto recitálu.

    V odpoledních hodinách jsme si mohli v parku v Grottě užít zkrácenou adaptaci opery od Friedricha Handela Apollo a Dafné. Role Appollona se zhostil barytonista Tomáš Král, roli Dafné zazpívala sopranistka Monika Sommerová, doprovázela je Musica Florea a v opeře účinkovaly rovněž děti z Litně. Režie představení se ujal hobojista a přítel Tatiany Daubek - Gonzalo Ruiz. Také děti si přišly na své, zámecký park jim po celou dobu nabízel nejrůznější atrakce, a také výtvarně-hudební workshop.

    Po skončení představení opery jsme si mohli vychutnat hudbu v parku v podání smyčcového kvarteta Hanse Krásy, Sboru Bonbon z Berouna a orchestru Harmonia Mozartiana Pragensis. Ve stejnou dobu pak na zámku probíhala poutavá přednáška Markéty Nedvědové na téma „Jarmila Novotná jako filmová herečka“ s ukázkami z jejích filmů.

    Večer byl zakončen ve Stodole slavnostním Galakoncertem, na kterém vystoupila vnučka Jarmily Novotné – houslistka Tatiana Daubek, hobojista Gonzalo Ruiz, mezzosopranistka Lucie Hischerová, sopranistka Ivana Pavlů, basbarytonista Tomáš Šelc a barokní orchestr Muzika Florea. Nedělní program pak nabízel v podstatě reprízu sobotního programu, jehož vrcholem byl opět Galakoncert ve Stodole.

    Festival Jarmily Novotné nás rozhodně příjemně naladil a byl milou tečkou za právě odcházejícím létem. Na tomto místě musíme poděkovat oběma pořadatelům – Ivaně Leidlově a jejímu manželovi, kteří se nelehkého úkolu a organizace festivalu zhostili. Festival zatím nese spíše charakter menšího, komorního  setkání  rodiny Daubkových s přáteli a hosty, s následným doprovodným hudebním programem. Prostory zámku jsou poněkud stísněné, a zámek sám je v neutěšeném stavu, a tak hlavní program probíhal zejména v sále zrekonstruované Čechovny, v krásném prostředí zámeckého parku a v neposlední řadě ve Stodole, což bohužel kapacitně limituje možný počet návštěvníků. Pokud jde o dramaturgii samotného programu hudebního festivalu, domníváme se, že i ta byla veskrze komorní, což bylo zapříčiněno zejména absencí většího koncertního sálu typu Zámecké jízdárny v Českém Krumlově.  I přesto, že jsme velcí milovníci barokní hudby, domníváme se, že v programu festivalu byla tentokrát zastoupena až příliš. Vyplývá to zřejmě i ze skutečnosti, že mladá a sympatická vnučka Jarmily Novotné - Tatiana Daubek hraje právě na barokní housle. Je zřejmé, že pořadatelé tohoto mladého festivalu by si dozajista přáli, aby do Litně přijelo co nejvíce návštěvníků. Zde však bohužel narážíme na největší slabinu festivalu, kterou je jeho slabá propagace. Není proto divu, že návštěvníky festivalu tvořili zejména ojedinělé páry starších milovníků hudby a místní obyvatelé z Litně. Jsme však přesvědčeni, že Festival Jarmily Novotné je záslužným počinem, má tu své místo, a to nejlepší má dozajista ještě před sebou. Přejeme pořadatelům i rodině Daubkových mnoho úspěchů a již nyní se těšíme na další ročník festivalu !