Vystoupení pěveckého sboru Chorus Laneum v Mariánské Týnici

15.09.2013 09:54

    Sobotní odpoledne dne 14. září 2013 jsme využili k návštěvě vystoupení smíšeného pěveckého sboru Chorus Laneum, na které nás pozval jeho sbormistr a sólista Národního divadla pan Vladimír Doležal. Koncert se konal v překrásných prostorách kláštera v Mariánské Týnici. Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska. Kostel Zvěstování Panny Marie, jednopatrová budova proboštství a ambity s freskovou výzdobou byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. století. Dekretem císaře Josefa II. byl klášter a kostel zrušen, hlavní oltář přestěhován do Příbrami a socha Zvěstování Panny Marie do kostela v Kralovicích. Majetek cisterciáků koupil od Náboženského fondu podnikatel, který tu chtěl zřídit přádelnu. Dokonce se uvažovalo i o cukrovaru.

    K tomu naštěstí nedošlo a celé plaské panství koupil rakouský kancléř Klement Václav Metternich. Objekt mu sloužil jako seník a pomocné hospodářské budovy. Katastrofou pro Mariánskou Týnici bylo stržení měděné krytiny kostelní kopule během první světové války. Panští úředníci ji použili na výrobu nových kotlů do pivovaru v Plasích. Zatékání, sníh a led udělaly svoje a roku 1920 se klenba kopule téměř ze tří čtvrtin zřítila. Velkou zásluhu na záchraně památky měl plzeňský architekt Hanuš Zápal, rodák z Kralovicka, který stál v čele Spolku pro záchranu Mariánské Týnice. Stát dokonce poskytl spolku malou subvenci a vyslal četu vojínů, aby pomohli s odstraňování trosek zřícené kopule. Na jejím místě pak architekt postavil ochranný dřevěný kryt pokrytý zinkovým plechem. V padesátých letech se práce téměř zastavily. Po velkorysé rekonstrukci v posledních dvou desetiletích Mariánská Týnice opět září. Její kopule dominuje krajině, tak jako před 230 lety, kdy byla stavba dokončena.

Klement Václav Metternich

Klement Václav Metternich

 

    Koncert probíhal v rámci Barokního dne, na kterém nechyběly ani trhy, vystoupení tanečního souboru a další doprovodné akce. Pěvecký sbor Chorus Laneum vznikl v květnu 2009. Původně měl jen 17 členů, v současné době se rozrostl na 32 členů. Ve svém repertoáru má již více než 70 skladeb. Věnuje se hudbě renesanční, barokní, klasické, romantické, ale nevyhýbá ani hudbě lidové či populární. Od svého založení sbor absolvoval již více než 30 koncertních vystoupení.  Koncert doplnily rovněž skladby na trubku v podání bývalého sólisty  České filharmonie pana Miroslava Kejnara a doprovod na varhany v podání pana Bohumíra Rabase. Více informací o smíšeném pěveckém souboru Chorus Laneum naleznete na https://www.choruslaneum.cz/ .