Památník Lidice a pohled do jeho historie

12.06.2014 19:17

V Památníku Lidice se již 13. června 2014 od 20:00 hod.uskuteční slavnostní večerní koncert Pocta slavným Čechům pro Lidice jako součást připravovaného dvoudenního pietního programu. Připomeňme si proto stručně historii tohoto známého památníku.

Pomník u hrobu lidických mužů postavili vojáci Rudé armády plukovníka Pankova. Byl odhalen 3. června 1945. První tryzna k uctění památky obětí lidické tragedie se konala 10. června 1945. Na tomto smutečním aktu oznámil tehdejší ministr vnitra Václav Nosek zprávu o výstavbě nových Lidic. Základní kámen nové obce byl položen v květnu 1947.

Počátkem padesátých let zde bylo otevřeno první muzeum. Dokumentární film o lidické tragedii se promítal v lidických ubikacích. V roce 1962, při příležitosti 20. výročí lidické tragedie, bylo slavnostně uvedeno do provozu nové muzeum, které bylo postaveno podle projektu architekta Františka Marka.

V červnu 1955 byl slavnostně otevřen Růžový sad míru a přátelství. Sad vznikl z iniciativy anglického lékaře Barnetta Strosse, člena hnutí "Lidice budou žít", a bylo do něj darováno 29 tisíc keřů z 32 zemí světa. Růže se tak stala symbolem nových Lidic.

Osud malé české obce inspiroval také umělce. Stěžejním emotivním dílem, nacházejícím se na pietním území, je pomník lidických dětí, které zahynuly v polském Chelmnu. Autorkou je akademická sochařka Marie Uchytilová. Toto dílo je bezesporu unikátní a velice působivé. Paní Marie Uchytilová jej věnovala všem dětským obětem 2. světové války. První sochy tohoto sousoší zde byly umístěny již v roce 1995, kompletně byl pomník dokončen až v roce 2000.

Na odlití celého sousoší do bronzu přispívali lidé z domova i ze zahraničí. Na pietním území se dále nachází socha truchlící ženy u hrobu lidických mužů a socha matky s dítětem u základů původní školy. Tyto sochy pocházejí z dílny akademického sochaře Bedřicha Stefana. Dále zde naleznete u základů bývalého kostela sochu ženy, chránící si obličej před plameny hořící obce, kterou vytvořil profesor Karel Lidický. V Růžovém sadu můžete spatřit sousoší chlapce s děvčetem, které nese název "Mír", autorem tohoto díla je sochař Karel Hladík.

V roce 1967 ku příležitosti 25. výročí vyhlazení Lidic - vystoupil Sir Barnett Stross s výzvou k umělcům celého světa, aby svými díly přispěli k založení Lidické sbírky. Sbírka obsahuje díla moderního výtvarného umění.

Po listopadu 1989 nastala pro lidický památník nelehká doba. Na Lidice se začalo zapomínat, tehdejší představitelé státu je spojovali neprávem s komunistickým režimem. Neposkytovali obci žádné finanční prostředky na údržbu muzea a Růžového sadu. Požadovali po obci, aby převzala veškerou správu nad památníkem a pietním územím, včetně Růžového sadu, což pochopitelně nebylo v možnostech obecního rozpočtu. Tato složitá situace se vyhrotila v okamžiku, kdy zcela zanikl Růžový sad.

Obnova památníku započala v roce 2001, kdy Ministerstvo kultury zřídilo ke dni 31.12.2000 příspěvkovou organizaci Památník Lidice. 

V roce 2003 byl obnoven Růžový sad a proběhla rekonstrukce Lidické galerie, kam byla po dokončení přemístěna část sbírky uměleckých děl věnovaných Lidicím světovými tvůrci v poválečných letech. V měsíci červnu 2003 se opět do Lidic vrátila Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice.

V roce 2004 byla po úpravách veřejnosti zpřístupněna zahrada Lidické galerie, ve stejném roce došlo v areálu muzea k obnově Aleje Dr. Sira Barnetta Strosse. Od června 2006 je ve zrekonstruované budově muzea otevřena multimediální expozice s názvem "A nevinní byli vinni..." V dubnu 2008 bylo ve zrekonstruoveném prostoru Pod Tribunou otevřeno vzdělávací středisko pro mládež a badatelna.