Pod záštitou prezidenta republiky se na Pražském hradě uskutečnila vernisáž výstavy DĚTI A VÁLKA

21.04.2016 20:54

Slavnostní otevření výstavy obrazů ukrajinských dětí postižených válečným konfliktem, které navštívily Českou republiku v rámci ozdravného pobytu a v rámci art-terapie vytvořily své nádherné obrazy, proběhlo 20. dubna 2016 za přítomnosti vysokých státních činitelů a významných hostů a umělců v prostorách Empírového skleníku Královské zahrady Pražského hradu. Výstava obrazů ukrajinských dětí potrvá do 20. května 2016. Záštitu nad výstavou převzal prezident České republiky pan Miloš Zeman. Hlavním garantem výstavy je pan Jaroslav Foldyna, poslanec Parlamentu České republiky.

Průvodní slovo slavnostní vernisáže obstarala zkušená moderátorka Světlana Patáková Boučková, umělecká ředitelka ART & MANAGEMENT, která emotivně vyzdvihla závažnost tématu osudu ukrajinských dětí a této charitativní akce. Postupně připomněla všechny, kdo se na přípravě této významné akce podíleli. Zmínila, že smyslem výstavy je poukázat na kontrast reality války a jejích důsledků na jedné straně, a světa dětí zobrazeného v jejich vlastní tvorbě, stojící v protikladu. Na pomyslné pódium pozvala i přítomné ukrajinské děti, které věnovaly Jaroslavu Foldynovi dárek - obraz, který pro něho samy vytvořily. 

Výstavu zorganizoval Nadační fond na pomoc Ukrajincům spolu s Ukrajinským národně-kulturním centrem v Praze, s podporou křesťanské organizace Mezinárodního nadačního fondu Global Christian Support a za podpory zmocněnce prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka na ochranu práv dětí M.Kuleby. Významnou úlohu sehrála také Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, zejména poslanec Jaroslav Foldyna a Správa Pražského hradu. Na přípravě se dále podíleli Diplomatická mise – NÁRODNÍ DIPLOMACIE (Evropská Ukrajina), IRMA - návrhářka a organizátorka mezinárodních akcí, ART & MANAGEMENT – umělecká agentura a ARÉNA, spolek pro kulturu a vzdělávání.

V následném hudebním programu, který dramaturgicky i organizačně připravila umělecká agentura ART & MANAGEMENT vystoupil na úvod mistr klavírní improvizace Jiří Pazour, který zahrál hudební fantazii na Largo ze ,,Symfonie Z Nového světa“  č. 9 e moll, op. 95 („Novosvětská“) od Antonína Dvořáka a improvizaci na Etudu c moll ,,Revoluční“ op.10, č. 12 od Fryderyka Chopina. Jeho vystoupení odměnilo publikum bouřlivým potleskem. 

Poté moderátorka přivítala na pódiu houslového virtuosa Jaroslava Svěceného, který na své mistrovské housle zahrál vedle skladby Ave Maria od Charlese Gounoda - J.S.Bacha také dvě vlastní díla - Chrámovou fantazii pro housle sólo a Paganiniadu pro housle sólo. 

V další části programu zazpíval český barytonista Filip Bandžak árii  Dona Giovanniho "Fin ch'han dal vino.." z prvního jednání opery Don Giovanni od W.A.Mozarta. Klavírní doprovod obstarala Světlana Janová - klavíristka a korepetitorka Opery ND. 

Závěr hudebního programu patřil opět Jiřímu Pazourovi, který provedl klavírní fantasii na "Lařinu píseň" z filmu Davida Leana „Doktor Živago“ od  Maurice Jarrea a své vystoupení zakončil strhující skladbou od George Gershwina ,,I Got Rhythm”.