Staňte se partnerem 2. ročníku mezinárodní soutěže Czech Clarinet Art !

13.01.2014 20:00


 

Hořice 3.- 6. dubna 2014
 

    Mezinárodní klarinetová soutěž Czech Clarinet Art je první a zároveň jedinou soutěží na mezinárodní úrovni v České republice, zaměřená výhradně na hru na klarinet. Již první ročník, pořádaný v dubnu 2013, se celkovou úrovní, cenami a především věhlasem poroty zařadil mezi přední hudební soutěže ve střední Evropě. Neobvykle kladné reakce veřejnosti odborné i laické a hlavně reakce médií předčila očekávání pořadatelů. Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 92 klarinetistů z 23 zemí celého světa. Pro zajímavost můžeme jmenovat kromě zemí Evropské unie také z Rusko, Bělorusko, Čínu, Jižní Koreu, Japonsko, Mexiko, Argentinu, Švýcarsko atd. 

     Čeští klarinetisté se řadí ke světové špičce a soutěž tak má v tuzemsku silné opodstatnění – může se odkazovat na jejich tradici a zároveň tento trend podporovat. Mezinárodní soutěž navíc zviditelní Česko a zvýší prestiž zdejších hudebníků, což bude mít vliv i na další generace mladých interpretů, na které je soutěž zaměřena.

     Czech Clarinet Art je určena pro hráče ve čtyřech věkových kategorií: do 12, 15 , 20  a do 30 let. Soutěž bude probíhat ve čtyřech dnech, je vícekolová, všechna kola jsou veřejná. Na závěr proběhne koncert vítězů v doprovodu Filharmonie Hradec Králové a rovněž koncert poroty, která je složena z nejlepších klarinetistů světa.

     Hostujícím městem Mezinárodní klarinetové soutěže Czech Clarinet Art jsou Hořice v Podkrkonoší, které kromě zázemí a nádherného okolí dokážou na rozdíl od velkých měst nabídnout i fakt, že se jedná o zcela výjimečnou a velkolepou akci. Svou polohou nedaleko Hradce Králové a tudíž i rozumnou vzdáleností od Prahy jsou Hořice ideálním místem konání. 

    Vzhledem k výjimečnosti soutěže, která má na českém poli zcela výhradní postavení lze očekávat, tak jako v loňském roce, velký zájem médií, a to nejen odborných. Domluvena je tematická reportáž pořadu České televize Terra Musica, který sleduje značná část hudební veřejnosti, předjednána je již v této době spolupráce se stanicí Českého rozhlasu Vltava a s Českou televizí. 

    ART & MANAGEMENT se stal hrdým koproducentem této mezinárodní klarinetové soutěže Czech Clarinet Art. 

Podpořte i Vy finančním příspěvkem tento významný hudební počin a zařaďte se i Vy mezi početné partnery Czech Clarinet Art !

V případě zájmu o zapojení do tohoto projektu nás kontaktujte emailem na info@artmanagement.cz, popř. telefonicky na čísle 605 266 652. 

Bližší informace o celé soutěži naleznete na našich webových stránkách v rubrice "Ke stažení" a rovněž i na stránkách www.czechclarinetart.cz .