Pořádali jsme adventní koncert Varhana Orchestroviče Bauera v kostele Povýšení Sv. Kříže ve Vinoři

18.12.2013 20:47
 

 

    Třetí adventní neděli 15. prosince 2013 pořádala naše agentura ve zcela vyprodaném a do posledního místečka zaplněném kostele Povýšení Sv. Kříže v Praze-Vinoři úspěšný, tématicky zaměřený varhanní koncert dvou varhaníků - známého skladatele, dirigenta, aranžéra, hudebního improvizátora a multiinstrumentalisty Varhana Orchestroviče Bauera, který si přizval ke spolupráci svého hosta - Martina Moudrého, mladého varhaníka pražského kostela Sv.Vojtěcha (kde působil m.j. také Antonín Dvořák nebo Josef Bohuslav Foerster), ale také skladatele a improvizátora ve hře na varhany.

    Na úvod vystoupil s proslovem a umělce v kostele přivítal duchovní správce kostela Povýšení Sv. Kříže – farář Pavel Jančík.

    Koncertem poutavě provázela zasvěceným mluveným slovem Dr. Světlana Patáková Boučková, dramaturgyně koncertu a autorka scénáře mluveného slova.

    Koncert se mohl uskutečnit díky pochopení a podpoře farnosti Praha-Vinoř a zejména díky p. faráři Pavlu Jančíkovi a správci farnosti p. Jaroslavu Krajlovi a díky radnici Praha-Vinoř a zejména zastupiteli místního zastupitelstva p. ing. Robertu Rytinovi. Všem jmenovaným za jejich pomoc a podporu při realizaci koncertu velmi děkujeme. Na závěr koncertu poděkoval všem účinkujícím jak pan farář Pavel Jančík, tak správce farnosti a bývalý starosta obce p. Jaroslav Krajl.

     Na koncertu zazněly varhanní skladby barokních mistrů - Johanna Sebastiana Bacha: Toccata d moll a Fantasie G dur, Bohuslava Matěje Černohorského - Toccata C dur, George Muffata – Toccata e moll, Josefa Segera - Fuga a moll, ale také díla od Varhana Orchestroviče Bauera - Credo con variazzioni, Risolutto eroico, Invocazzione misterioso. Nechyběly ani variace na vánoční písně a koledy. Velký potlesk sklidil Varhan Orchestrovič Bauer poté, co zahrál a také zazpíval svůj přídavek - hudbu, kterou složil k filmu oskarového režiséra Miloše Formana - Goyovy přízraky, ale velký aplaus sklidili všichni účinkující. Vynucení si přídavku od Varhana Orchestroviče Bauera, což je při varhanních koncertech velmi neobvyklé, zvláště pak v kostelích, bylo jen logickým vyústěním nevšedního hudebního večera v ducha povznášejícím nádherném chrámovém prostředí naplněném adventní atmosférou nadcházejících Vánoc.