Připravujeme pro Vás výstavu fotografií ze soutěží latinsko - amerických tanců "Zemba Queca"

21.10.2013 14:27

    Ve spolupráci s galerií Latin Art pro Vás připravujeme v únoru 2014 výstavu unikátních fotografií ze soutěží latinsko-amerických tanců. Kolekce fotografií s názvem "Zemba Queca" vznikla postprodukčním zpracováním vybraných digitálních fotografií pořízených českým uměleckým fotografem Vítem Gajdůškem v letech 2011–2013. Jsou na nich zachyceny variace latinsko-amerických tanců ze soutěží tanečního sportu. Autorovi fotografií, jako bývalému tanečníkovi šlo především o ztvárnění výrazů, linií, emocí a gest tanečníků a o zachycení atmosféry a charakteru tance. Aby byly co nejvíce akcentovány důležité prvky obrazu a současně vyjádřen pohyb, je postprodukční úpravou potlačeno a dynamicky rozostřeno pozadí. Žádná z fotografií není předem naaranžovaná. Tanečníci jsou zachyceni v pohybu a tím je dána bezprostřednost jejich prožitku a zaujetí tancem.