Tisková konference k Roku české hudby 2014

08.12.2013 14:09
 

 

    Ministerstvo kultury ve spolupráci s Institutem umění-Divadelním ústavem uspořádalo 6.12.2013 tiskovou konferenci s cílem informovat o přípravách výročního programu Rok české hudby 2014. Tiskové konverence se zúčastnili také zástupci umělecké agentury ART & MANAGEMENT, která připravila vlastní mezinárodní projekt "Pocta slavným Čechům" a přihlásila jej mezi projekty k Roku české hudby 2014.

    Rok české hudby 2014 je jednou z programových priorit Ministerstva kultury pro nadcházející kalendářní rok. Připravovaný program má být nejen oslavou významných hudebních výročí, ale příležitostí k tvůrčí prezentaci české kultury jako celku. Podpora Ministerstva kultury má plnit funkci iniciační, pobídkovou a koordinační.

    Již od roku 2011 ministerstvo zajišťuje činnost Informačně-koordinačního centra programu v Institutu umění - Divadelním ústavu. V roce 2014 budou za účelem přípravy tematických akcí posíleny rozpočty vybraných příspěvkových organizací: V oblasti profesionálního umění budou podpořeny akce České filharmonie, Národního divadla, Pražského filharmonického sboru, v oblasti muzeí a galerií projekty Národního muzea, Národní galerie, Moravského zemského muzea a Slezského zemského muzea, v oblasti neprofesionálního umění pak činnost Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu a Národního ústavu lidové kultury. Posílena byla rovněž výběrová dotační řízení pro nezávislé pořadatele, a to na podporu projektů v oblasti profesionálního a neprofesionálního umění a projektů vysílaných do zahraničí. V hledání rezerv k finanční podpoře akcí nezávislých subjektů chce ministerstvo pokračovat i v nadcházejícím rozpočtovém roce.

    Program se koná ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem pro místní rozvoj.

    Uměleckou záštitu na Rokem české hudby převzali Sir Simon Rattle a Magdalena Kožená. Čestným prezidentem Roku se stal Jiří Bělohlávek. Politickou záštitu poskytl prezident republiky Miloš Zeman.

   Program bude oficiálně zahájen 1. ledna koncertem České filharmonie s vystoupením patronky programu mezzosopranistky Magdaleny Kožené s orchestrální verzí Písní milostných (J. Teml) Antonína Dvořáka za řízení šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka a 7. ledna Celorepublikovým scénickým zahájením ve Stavovském divadle, kdy hostující Národního divadlo Moravskoslezské uvede operu Mirandolina Bohuslava Martinů. Program bude zakončen společným galakoncertem Asociace festivalů a Asociace symfonických orchestrů a sborů dne 17. prosince v pražské O2 aréně, kde vystoupí světoví sólisté a orchestr sloučený z hráčů ze souborů z celé České republiky za řízení dirigenta Jakuba Hrůši.

    Více informací o připravovaných akcích najdete na www.rokceskehudby.cz