V Galerii Sdružení umělců Moravy a Slezska v Brně byla zahájena výstava děl malíře Anatolije Ključinského

28.10.2017 20:14

Na pozvání Sdružení umělců Moravy a Slezska jsme navštívili 26. října 2017 slavnostní vernisáž výstavy obrazů rusko-kazašského malíře Anatolije Ključinského a spoluvystavovatelky malířky Lady Klimekové. Na výstavě lze spatřit oleje na plátně, kombinované techniky i enkaustiku - znovuobjevenou antickou techniku - malování horkým voskem.

Anatolij Ključinský se narodil polské rodině v Kazachstánu. Vystudoval Abramcevskou vysokou školu umělecko-průmyslovou a moskevskou Stroganovovu vysokou školu umělecko-průmyslovou. Pracoval jako výtvarník - monumentalista v uměleckých dílnách Svazu umělců Kazachstánu. Věnoval se především uměleckému ztvárnění interiérů a exteriérů veřejných budov. Je stejně dobrým malířem i sochařem, keramikem a kreslířem a tvůrcem návrhů pro monumentální tvorbu. Základem pro jeho tvorbu se stala stará ruská klasická malířská škola a studium starých mistrů a ikon. Cit pro figuru, pro monumentální pojetí obrazů pro zachycení děje na ploše mu umožňuje komponovat rozměrná plátna a sochy a dávat osobitý ráz interiérům a exteriérům staveb. 

Vernisáž výstavy zahájil Mgr. František Stehlík, předseda Sdružení umělců Moravy a Slezska a slavnostního zahájení se zůčastnil také primátor města Brna Petr Vokřál. Výstava bude přístupná do 25. lístopadu 2017.

Zleva Mgr.František Stehlík, Anatolij Ključinský a Dr.Světlana Patáková Boučková