V Městském divadle v Brně proběhla v sobotu 19.září 2020 za naší účasti premiéra inscenace Josefa Boučka - Noc pastýřů

26.09.2020 13:19

Městské divadlo v Brně - 19. září 2020

Josef Bouček - Noc pastýřů - Drama o boji talentu s mocí


„I v malém městě můžeš něco dobrého dokázati,“ zapsal si do svého deníku Jakub Jan Ryba, významný český skladatel přelomu 18. a 19. století. Tento osvícenec, učitel, varhaník, houslista a autor více než stovky sakrálních skladeb a několika desítek písní žije v obecném povědomí především jako autor České mše vánoční, familiárně zvané „Rybovka“. Tato veskrze radostná hudba však vznikala často v zoufalých existenčních podmínkách – zmíněné „malé město“, tedy Rožmitál pod Třemšínem, kde Ryba jako kantor strávil většinu svého života, se mu postupně stalo neblahým osudem. Ne nadarmo jeden z Rybových životopisů nese titul Uštvaný génius.

Noc pastýřů dramatika a scenáristy Josefa Boučka líčí právě střet génia jak s nechápavým okolím, tak s existenčními podmínkami, v nichž mimořádný skladatel stěží zvládá uživit rodinu z chudičkého učitelského platu. Ryba se potýká s posměšky vesničanů, nenaplněným citem k mladé obdivovatelce Pavle, odporem jeho hlavního protihráče, myšlenkově rigidního faráře Kašpara Zachara – ale především s vlastní tvrdohlavostí, neústupností a neochotou slevit z absolutních nároků na sebe sama. I těm, kteří jej podporují (ať je to rodina správce Tichého, jeho vlastní žena či idealistický kaplan Česaný), to tak Ryba mnohdy neulehčuje, neboť ne každou pomoc chce nebo umí přijmout. Dokáže všechny tyto rozpory a konflikty smířit magická „noc pastýřů“, v níž poprvé zazní vpravdě andělská hudba Rybova Hej, mistře!? „Bez všeho honem prodlení/ běžme tam, kde to libě zní./ Této noci přepodivné/ všecko všudy jest jak ve dne./ Jak vše padá libě v uši,/ jak vše proniká mou duši!“

Nadčasové drama o boji talentu s mocí, sváru myšlenkové otevřenosti a omezenosti, o síle ducha a hudby a o vzniku České mše vánoční nastudoval režisér Petr Gazdík (je zajímavostí, že v její předchozí inscenaci v Městském divadle v Brně v roce 1985 ztvárnil jako desetiletý roli jednoho z Rybových žáků). Hlavní roli Jakuba Jana Ryby ztvárnil Milan Němec, jeho ženu Annu Rybovou herečka Alena Antalová, roli rožmitálského faráře Zachara Jan Mazák, a další.

Závěrečná děkovačka

Zcela zaplněný sál Městského divadla v Brně nadšeně aplauduje 

Poděkování Dr.Světlana Patákové Boučkové - dědičky autorských práv Josefa Boučka herečce Aleně Antalové a všem účinkujícím

Společné fotografování po skončení úspěšné premiéry

Dr. Světlana Patáková Boučková v živém rozhovoru s režisérem Petrem Gazdíkem