Video z uvedení Wroclawské kantáty, která zazněla 11. června 2016

12.06.2016 13:04

Wroclawská kantáta je dílo, které vypráví pohnutý příběh polské Wroclawi dvacátého století. Výchozím bodem pro vznik díla byl scénář napsaný Chrisem Baldwinem (ředitel). Skladatel Paweł Romańczuk vytvořil sjednocující hudební rámec a čtyři mladí skladatelé z různých zemí dali vzniknout hudebním nápadům a mimořádnému dílu, které zaznělo 11. června 2016 v interpretaci orchestru a pěveckého sboru složeného z umělců z Německa, Polska, Izraele a České republiky.

Vytvoření hudebního rámce: Paul Romanchuk. Dirigent: Alan Urbanek. 

Skladatelé jednotlivých částí Wroclawské kantáty: část I - "Dekády budování a rytmu“ (Udi Perlman - Israel), část II - "Zničení" (Amir Shpilman - Německo), část III - "Ticho a opětovné probuzení" (Jiří Kabát - Česká republika), část IV - "Obnova, povodeň, obnova" (Adam Porębski - Polsko).