Za přítomnosti mnoha pozvaných hostů proběhla v Prácheňském muzeu v Písku slavnostní vernisáž výstavy obrazů malířky Olgy Volfové

01.09.2016 09:38

Na slavnostní vernisáž výstavy obrazů Olgy Volfové s názvem "Obrazy z cest" se do historické budovy Prácheňského muzea v Písku přišlo podívat mnoho pozvaných hostů i řada milovníků výtvarného umění. Reportáž z této významné události včetně rozhovorů s umělkyní a kurátorkou výstavy natáčel štáb Regionální televize. V poeticky laděném programu zaměřeném na cesty, představila Dr. Světlana Patáková Boučková návštěvníkům přítomnou malířku Olgu Volfovou, její dosavadní tvorbu i dosažené mezinárodní úspěchy. Zazněly rovněž verše starých anglických básníků, to vše za doprovodu staré anglické, skotské a keltské hudby, což ještě umocňovalo skvělou náladu všech přítomných návštěvníků vernisáže.